Suso Vaamonde

16/2/12

Tamén hoxe, hai 12 anos que se foi para sempre Suso Vaamonde, a súa música é parte de nós, e para recordalo hoxe escollemos o poema de Darío Xohán Cabana sobre Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.


0 comentarios: